Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea

    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea

Informaţii de interes public

Persoane responsabile :

Victoria ENE ,telefon 0237228754 , email : vn@ancpi.ro.

Anisoara POPA ,telefon 0237228754 , email : vn@ancpi.ro.

Peroane responsabila de relatia cu MASS-MEDIA:

Victoria ENE ,telefon 0237228754 , email : vn@ancpi.ro.

Cerere tip
Contestare_decizie
Reclamatie_administrativa (modelul 1)
Reclamatie_administrativa (modelul 2)