Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea

    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea

Detalii contact OCPI VRANCEA :

Adresă : Strada Cuza Vodă , Nr. 69 , Focşani , judeţul Vrancea
Telefon : 0237228754 ; Fax 0237221355
Cod Unic Identificare Fiscala(CUI): 9703691
Cont trezorerie: RO69TREZ691501503X010110
Email : vn@ancpi.ro
Pagina internet : www.vnocpi.ro ; www.ancpi.ro

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Focsani

Str. Cuza Voda, nr. 69, cod 620034, Focsani, jud. Vrancea Tel: 0237/228754 Fax: 0237/232646. E-mail: bcpi.focsani@ancpi.ro
Registrator sef : Namolosanu Mariana
Registrator de carte funciară : Tomei Liliana
Registrator de carte funciară : Grozavu Florin

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Adjud

Str. Siret, nr. 109, cod 625100, Adjud, jud. Vrancea Tel/fax: 0237/643543.
E-mail: bcpi.adjud@ancpi.ro
Registrator de carte funciară : Fîşic Elena

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Panciu

Str. Nicolaie Titulescu nr. 22,Bl. 21, cod postal 625400 , Panciu, jud. Vrancea, . Tel/fax: 0237/275746. Email: bcpi.panciu@ancpi.ro
Registrator de carte funciară : Damian Ioan