Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea

    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea

Conducerea OCPI VRANCEA
Director : Horia-Dragoș Frîncu


Registrator Șef : Mariana Namoloșanu


Inginer Șef : Angel Vodă

Șef Birou Economic: Ana Codreanu