Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea

    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea

Instituţii subordonate OCPI VRANCEA

 

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Adjud

Str. Copăceşti, nr. 24, cod 625100, Adjud, jud. Vrancea Tel/fax: 0237/643543. E-mail: vn@ancpi.ro bcpi.adjud@ancpi.ro

Registrator de carte funciară : Fîşic Elena

Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Panciu

Str. Nicolaie Titulescu nr. 5, cod postal 625400 , Panciu, jud. Vrancea, . Tel/fax: 237 275 746. Email: vn@ancpi.ro , bcpi.panciu@ancpi.ro

Registrator de carte funciară : Damian Ioan