Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea

  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea

Bine ați venit pe site-ul OCPI VRANCEA


 
În data de 4 februarie 2019, intră în vigoare Ordinul Directorului General nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și PublicitateANUNT COD 3.1.2 - Servicii pozitionare GNSS in timp real


   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea este organizat și funcționează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din anul 2004, fiind o instituție cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 cu modificările și completările ulterioare . Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea asigură, în teritoriu, prin intermediul birourilor teritoriale arondate orașelor Focșani , Adjud și Panciu aplicarea unitară a legislației din domeniul cadastrului și publicității imobiliare .Finanțarea cheltuielilor de organizare, funcționare și investiții ale Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea se asigură din fonduri provenite de la Bugetul de Stat , cu exceptia Programului National de Cadastru si Carte Funciara , pentru care finantarea se asigura din venituri proprii si fonduri provenite de la Uniunea Europeana. Pentru sesizari, sugestii si petitii electronice puteti utiliza adresa de e-mail: vn@ancpi.ro

    Prin acest proiect încercăm să vă punem la dispoziție, în timp real, informații utile referitoare la sistemul public de gestiune a proprietăților imobiliare , atât din punct de vedere tehnic , cât și din punct de vedere legal . Veți găsi în cuprinsul site-ului o colecție de materiale structurate pe domenii de interes și o bogată colecție de acte normative în domeniul cadastrului și publicității imobiliare . Totodata, vă oferim secțiuni interactive în care veți putea afla răspunsul la întrebările dumneavoastră a căror problematică intră in sfera de activitate a instituției sau vă veți putea exprima opiniile in legatură cu activitatea acestei instituții.