Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea

    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea

Bine ați venit pe site-ul OCPI VRANCEA

    Potrivit prevederilor art.65, alineat (4'1), introdus prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1608/2016 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, în vigoare de la data de 26 ianuarie 2017, extrasele de carte funciară pentru informare pot fi solicitate și eliberate și prin intermediul platformei on-line, pe baza contului de utilizator și a parolei, pentru cărțile funciare disponibile în sistemul informatic. Extrasul de carte funciară pentru informare eliberat on-line prin intermediul platformei e-payment este generat automat de sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară și reprezintă o imagine fidelă a înscrierilor active din planul cadastral și cartea funciară, valabilă la data generării Sistemul de plată on-line poate fi accesat la adresa: http://epay.ancpi.ro

Va informam ca incepand cu data de (Luni)29.08.2016 puteti inregistra cereri in aplicatia Eterra III , la urmatoarea adresa : https://eterra3.ancpi.ro/eterra/#/login. Accesul in aplicatie se face pe baza credentialelor primite pe adresa dumneavoastra de email .

   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea este organizat și funcționează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din anul 2004, fiind o instituție cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 cu modificările și completările ulterioare . Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea asigură, în teritoriu, prin intermediul birourilor teritoriale arondate orașelor Focșani , Adjud și Panciu aplicarea unitară a legislației din domeniul cadastrului și publicității imobiliare .Finanțarea cheltuielilor de organizare, funcționare și investiții ale Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea se asigură din fonduri provenite de la Bugetul de Stat , cu exceptia Programului National de Cadastru si Carte Funciara , pentru care finantarea se asigura din venituri proprii si fonduri provenite de la Uniunea Europeana. Pentru sesizari, sugestii si petitii electronice puteti utiliza adresa de e-mail: vn@ancpi.ro

    Prin acest proiect încercăm să vă punem la dispoziție, în timp real, informații utile referitoare la sistemul public de gestiune a proprietăților imobiliare , atât din punct de vedere tehnic , cât și din punct de vedere legal . Veți găsi în cuprinsul site-ului o colecție de materiale structurate pe domenii de interes și o bogată colecție de acte normative în domeniul cadastrului și publicității imobiliare . Totodata, vă oferim secțiuni interactive în care veți putea afla răspunsul la întrebările dumneavoastră a căror problematică intră in sfera de activitate a instituției sau vă veți putea exprima opiniile in legatură cu activitatea acestei instituții.