Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea

  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea

Bine ați venit pe site-ul OCPI VRANCEA

Valorile de plata a imobilelor pentru finantarea PNCCF numarul 7ANUNȚ INFORMARE referitor la POR - Consultare de Piață- Servicii de Înregistrare sistematică

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) intenţionează să demareze proceduri de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică In Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor prin Programul Operaţional Regional Proiectul major privind "Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România" în 309 UAT - uri.
Pentru a estima cât mai corect şi aproape de nivelul pieţei de profil bugetul achiziţiei, respectiv preţul/ha/UAT a serviciilor de înregistrare sistematică, ANCPI a publicat în data de 16.03.2021 anunţul privind consultarea de piaţă cu nr. MC1014146 pe site-ul www.e-licitatie.ro şi cu nr. 12281/16.03.2021 pe site-ul www.ancpi.ro.
Informaţii detaliate privind consultarea de piaţă se regăsesc la: https://www.ancpi.ro/anunt-por/a> şi https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/mc- notice/view/100099737. unde puteţi găsi următoarele documentele:
- Anunţul privind consultarea de piaţă, nominalizarea UAT-urilor şi Specificaţiile tehnice preluate din Regulamentul privind realizarea verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.


Anunt de presa ANCPI privind transparenta decizionala - Proiect de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1065/2018, cu modificările și completările ulterioare

Anunt de presa ANCPI privind transparenta decizionala - Proiect de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1065/2018, cu modificările și completările ulterioare

Anunt de presa ANCPI privind transparenta decizionala - Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăților funciare

Anunt privind suspendarea activitatii comisiei de autorizare

CONSULTARE DE PIATA - servicii de inregistrare sistematica

MASURI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CU PUBLICUL, DESFASURATE LA SEDIUL OCPI VRANCEA
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Vrancea va relua activitatea de relații cu publicul începând cu data de 15 iunie 2020. Persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate, notarii publici și celelate categorii de persoane care au acces, pe bază de user și parolă, la sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) vor continua să utilizeze aceste servicii on-line.


Ghișeele din cadrul OCPI Vrancea vor funcționa, începând cu data de 15 iunie 2020, după următorul program:

    - Primiri acte :
- Luni - Joi : 08.30 - 14.00
- Vineri : 08.30 - 13.00

    - Eliberări acte :
- Luni - Joi : 11.00 - 16.00
- Vineri : 09.30 -13:30

Totodată, conducerea OCPI Vrancea va programa și susține audiențe în regim normal, începând cu data de 15 iunie 2020. Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise, în continuare, prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poșta.

Purtător de cuvânt: Victoria ENE Tel.0237/228754 int.26 E-mail:victoria.ene@ancpi.ro


ANUNT COD 3.1.2 - Servicii pozitionare GNSS in timp real


VA MULTUMIM!

   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea este organizat și funcționează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din anul 2004, fiind o instituție cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 cu modificările și completările ulterioare . Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea asigură, în teritoriu, prin intermediul birourilor teritoriale arondate orașelor Focșani , Adjud și Panciu aplicarea unitară a legislației din domeniul cadastrului și publicității imobiliare .Finanțarea cheltuielilor de organizare, funcționare și investiții ale Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea se asigură din fonduri provenite de la Bugetul de Stat , cu exceptia Programului National de Cadastru si Carte Funciara , pentru care finantarea se asigura din venituri proprii si fonduri provenite de la Uniunea Europeana. Pentru sesizari, sugestii si petitii electronice puteti utiliza adresa de e-mail: vn@ancpi.ro

    Prin acest proiect încercăm să vă punem la dispoziție, în timp real, informații utile referitoare la sistemul public de gestiune a proprietăților imobiliare , atât din punct de vedere tehnic , cât și din punct de vedere legal . Veți găsi în cuprinsul site-ului o colecție de materiale structurate pe domenii de interes și o bogată colecție de acte normative în domeniul cadastrului și publicității imobiliare . Totodata, vă oferim secțiuni interactive în care veți putea afla răspunsul la întrebările dumneavoastră a căror problematică intră in sfera de activitate a instituției sau vă veți putea exprima opiniile in legatură cu activitatea acestei instituții.